Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 638/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I OZ 700/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr (...) w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 1658/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 798/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Gl 485/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego w służbach mundurowych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Kr 508/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 714/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

III SAB/Kr 21/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji

I OZ 710/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] nr [...] w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2