Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 676/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika

III SA/Kr 1569/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-09

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 549/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

III SA/Gl 520/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Po 135/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. D. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. w przedmiocie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku

II SA/Wa 519/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

III SA/Gl 492/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Wa 361/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie nakazu opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 522/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SO/Wa 16/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie wniesienia skargi T. M. w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego