Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 117/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 1026/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie uznania za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 368/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 561/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia

II SA/Rz 818/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego służbę wojskową

IV SA/Wr 664/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie uznania za niezdolnego do czynnej służby wojskowej

II OZ 1048/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. L. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

III SA/Lu 30/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy skierowania do Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem zmiany posiadanej kategorii zdrowia

IV SA/Wr 557/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II OZ 875/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 23 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 949/13 o odrzuceniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Olsztynie w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   12