Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Lu 30/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy skierowania do Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem zmiany posiadanej kategorii zdrowia

III SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 171/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. Ś. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Sz 398/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Szefa Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

II SA/Wa 981/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zwrotu odwołania i wniosku o przywrócenie terminu