Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. Ś. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową