Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SA/Wr 211/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Bd 600/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia kraju postanowił zwolnić od kosztów sądowych

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

III SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta

II SA/Sz 1003/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 885/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SAB/Po 61/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

V SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia Polski

V SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia Polski;
1   Następne >   +2   5