Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Łd 140/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. za zasadne

VIII SA/Wa 149/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 1455/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o przesłanie akt administracyjnych uwłaszczeniowych do organu administracji państwowej

II SA/Gl 339/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa na skutek wniesionego przez skarżącego sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

II SA/Gl 395/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Bk 117/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

II SA/Sz 862/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa opuszczonego gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 51/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania gospodarstwa rolnego

II SA/Kr 246/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Gd 568/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania dotyczącego zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   13