Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Bk 594/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-12

Skarga W.P. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o zwrot nieruchomości

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Ol 769/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

I OZ 552/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną

II SA/Bk 594/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o zwrot nieruchomości

I OZ 272/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną

II SA/Bk 845/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, wniosku E. M. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku K. M. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępo...

I OZ 1143/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o zwrot nieruchomości

II SA/Gl 1483/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
1   Następne >   2