Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 197/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

III SA/Wr 617/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

II OZ 131/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1746/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

III SA/Łd 1056/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku A. S. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie broni

II SA/Wa 741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 723/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1272/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

II OZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II OZ 226/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   29