Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Wr 238/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-16

Wniosek M. G. o zwolnienie od kosztów sądowych

I OZ 14/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania prawa pomocy sygn. akt I SA/Wa 1022/04 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego.

II SO/Bd 212/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 6/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

I OZ 526/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego

I OZ 783/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Haliny Sz.

I OZ 619/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Moniki B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, II SA/Sz 1048/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sz. w przedmiocie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

I OZ 387/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie z dnia [...] [...] utrzymującą w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 455/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , (...) w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2