Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 136/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 793/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Lu 28/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku Z.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie do Sądu skargi dotyczącej wniosku o wyłączenie członków Kolegium od rozpoznawania spraw

II SA/Lu 759/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych i zasiłku celowego

II SAB/Lu 81/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [..]. dotyczącego świadczenia z pomocy społecznej na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Wr 567/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

I OZ 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 727/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1156/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SAB/Lu 64/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   21