Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 636/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I SA/Wa 633/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Łd 1024/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 68/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 116/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

II SA/Sz 52/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1147/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 168/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania pism
1   Następne >   +2   +5   +10   76