Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

I OZ 864/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 532/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 652/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 787/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gd 981/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 640/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Sz 343/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 444/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 445/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

Skarga M. P. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100