Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1380/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 1381/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 294/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 408/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 427/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności postanowił:

II SA/Bd 426/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku okresowego postanowił:

II SA/Bd 546/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Bd 68/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanowił:

II SA/Bd 545/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Bd 47/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym postanowił:
1   Następne >   +2   +5   8