Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 771/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych

II SA/Po 452/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-13

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Po 463/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 428/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych

IV SA/Po 369/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie obowiązku zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 897/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego i zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 397/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 104/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i świadczeń na zasadach zwrotnych
1   Następne >   +2   +5   9