Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

IV SA/Po 404/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 272/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 108/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 449/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany okresu przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 652/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Ol 151/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia oraz o zwrot wydatków z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Gd 349/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej

III SA/Gd 351/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100