Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 124/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 994/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1123/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wypłaconego zasiłku stałego

II SA/Sz 441/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 440/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 140/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 344/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1301/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 46/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 986/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   5