Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1466/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1469/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 61/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie przyznane

II SA/Ke 191/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 325/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

I SA/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 86/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 87/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 763/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wszczęte wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa d...

III SA/Kr 1946/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100