Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 145/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Łd 181/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 945/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 231/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 945/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 771/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 191/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 80/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R.A. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Łd 174/13 w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Łd 66/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimetacyjnego

II SA/Łd 620/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na zakup odzieży
1   Następne >   +2   6