Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 324/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 493/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Skarga A.W. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 776/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

IV SA/Po 493/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek pełnomocnika A. W., adwokata M. P. o zasądzenie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 493/15,

II SA/Po 324/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 327/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 329/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 326/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   18