Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 493/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Skarga A.W. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 634/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

IV SA/Po 633/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

II SA/Po 1032/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 1000/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1121/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 326/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2