Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 394/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 494/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie odmowy zmiany decyzji przyznającej zasiłek celowy

I SA/Wa 264/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 344/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-13

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn Sędziowie Sędzia NSA Mirosława - Rozbicka Ostrowska (spr.) Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Protokolant starszy asystent sędziego Anna Rudzińska po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale IV w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu J. R. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na zakup ży...

I SA/Wa 503/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej