Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 842/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 153/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 165/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 476/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 579/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej

II SA/Łd 723/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania w sprawie uznania za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Łd 279/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielegnacyjnego