Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Op 2/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 567/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 571/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-04

Skarga małoletniej S. D. reprezentowanej przez matkę K. K. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 23/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Op 225/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-27

Skarga T. R. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania.' wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu adwokata M. K. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 528/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 553/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 301/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SO/Op 25/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' i w sprawie darów z Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   54