Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1210/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego i zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu

II SA/Po 1119/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 404/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 272/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 379/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Po 41/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100