Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2120/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1055/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie skutków zdarzenia losowego

I SA/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 86/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 87/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 633/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

I SAB/Wa 168/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania pism

VIII SA/Wa 3/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100