Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 325/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku wydanego przez WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze II SA/Gd 463/11

II SAB/Bd 68/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanowił:

I SO/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku A. B. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta Z. grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I SAB/Wa 65/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o pomoc społeczną

II SAB/Sz 52/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarno

II SAB/Go 6/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania odwołania organowi drugiej instancji

I SAB/Wa 311/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Lu 12/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi D. M. G. z udziałem Burmistrza Miasta w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Lu 658/05 dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Lu 669/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-27

Skarga B. R. na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Sz 52/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarno
1   Następne >   +2   5