Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 668/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Gd 641/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 114/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 635/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Lu 180/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 719/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie udzielenia pomocy w postaci bezpłatnych świadczeń leczniczych

IV SA/Gl 376/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Ke 133/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-31

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Ol 727/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wykonywanej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   6