Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 814/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 61/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie przyznane

II SA/Lu 344/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 477/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Lu 30/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Lu 424/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 760/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie na skutek wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 780/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 228/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SA/Lu 145/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100