Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 344/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 867/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Lu 872/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Lu 1154/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 530/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SA/Lu 915/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 1009/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. P. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Lu 480/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia na zakup żywności

II SA/Lu 10/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 314/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16