Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Lu 705/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

I OZ 1060/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi E. S. na opinię rekwalifikacyjną Ośrodka Rodzin Zastępczych '[...]' w B. nr [...] w przedmiocie oceny rodziny zastępczej

II SA/Sz 421/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

III SA/Gd 537/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego

I OZ 1053/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. , nr [...] w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt...

II SA/Lu 475/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

II SA/Lu 821/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dotyczącej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Ke 402/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Go 704/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 813/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalania kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   14