Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OPP 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Moniki B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, II SA/Sz 1048/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sz. w przedmiocie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka