Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 183/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych postanowił: oddalić wniosek.

IV SA/Wr 798/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia z powodu uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 432/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Kr 89/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

III SA/Kr 13/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 187/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 481/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Sz 432/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 797/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Łd 1048/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.S. na Powiatowy Urząd Pracy w Z. w przedmiocie umorzenia sprawy Nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   13