Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 676/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego

II OZ 1100/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 854/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z tytułu deportacji do pracy przymusowej

II OZ 1237/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 26/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga o wznowienie postępowania H. P. od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej uprawnień kombatanckich

II OZ 26/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej uprawnień kombatanckich

II OZ 867/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 91/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 567/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie za dnia 29 kwietnia 2005r., sygn. akt II SA/Sz 1286/04 odmawiające przyznania prawa pomocy w sprawie z wniosku J. R. o wznowienie postępowania, w którym został wydany wyrok NSA Oddział Zamiejscowy w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , Nr [...] w...

II OZ 631/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   2