Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Sz 608/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z Jej skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

II SA/Sz 1296/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 752/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Sz 815/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Sz 775/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej