Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Po 1115/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Po 536/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Bd 1240/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję [...] Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SA/Łd 1201/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1170/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 2490/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 1310/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1024/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 525/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego