Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 883/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Po 1029/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

IV SA/Wa 1702/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 672/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie potwierdzenia świadczenia pracy na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych postanowił:

II SA/Sz 76/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną skargę kasacyjną od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych p o s t a n...

IV SA/Po 1083/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Bk 828/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 1058/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Rz 294/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

IV SA/Wa 2629/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
1   Następne >   +2   +5   11