Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 92/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 851/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 851/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 798/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1570/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezprzedmiotowe

II SA/Sz 216/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 1429/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Łd 897/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę

II SA/Sz 1125/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100