Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1300/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 219/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-14

Skarga 'A' Sp. jawna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 12/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Go 12/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OZ 706/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postana...

II SA/Ol 398/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-22

Wniosek w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Gd 262/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 677/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 772/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1023/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2