Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

VIII SA/Wa 387/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w R.

II SA/Wa 599/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do najmu lokalu

II SA/Bk 700/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-12

Skarga Wojewody P. na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B. w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników

VIII SA/Wa 387/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II SA/Bk 801/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B. w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania

II SA/Bk 614/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Gd 38/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 783/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 784/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom nr XV/112/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 758/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4