Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego im. [...] przyznaje adwokatowi L. R. z Kancelarii Prawniczej [...] w W. przy ul. [...] ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych...

II SA/Ol 960/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-19

Skarga w sprawie ze skargi D. i M.B. na rozporządzenie Wojewody w sprawie Parku Krajobrazowego

II OZ 509/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 12 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1981) uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka oraz Nr 13 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, ...

IV SO/Wa 7/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-20

Wniosek w przedmiocie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-18

Wniosek w przedmiocie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sprawy ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-20

Skarga P. Sz. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2