Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SAB/Bk 40/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

III SAB/Po 20/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.H. o wymierzenie grzywny Staroście S. w związku z niewykonaniem prawomocnego wyroku w sprawie o sygnaturze akt. III SAB 3/07

II SA/Lu 594/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z.W. z udziałem Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 33/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 740/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 78/02 dotyczącej zasiłku celowego

III SAB/Po 18/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.H. o wymierzenie grzywny Staroście S. w związku z niewykonaniem prawomocnego wyroku w sprawie o sygnaturze akt. III SAB 4/07

III SAB/Po 19/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.H. o wymierzenie grzywny Staroście S. w związku z niewykonaniem prawomocnego wyroku w sprawie o sygnaturze akt. III SAB 21/06

II SA/Lu 843/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D.M.G. na Burmistrza w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 74/05 o udostępnienie informacji publicznej

IV SA/Po 39/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny na niewykonanie orzeczenia Sądu wydanego w sprawie 4/II SA/Po 2661/03

II SA/Lu 738/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 52/02 dotyczącej zasiłku okresowego

II SA/Lu 739/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 68/02 dotyczącej zasiłku celowego i okresowego
1   Następne >   2