Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SO/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Zażalenie na zarządzenie w sprawie IV KO/Gl 22/10 w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SA/Gl 81/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu

IV SA/Gl 81/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu

IV SO/Gl 11/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SO/Gl 9/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego sprawy zainicjowanej jego skargą na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie pomocy społecznej), w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 236/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie działalności Kierownika Schroniska dla Ofiar Przemocy w D. w kwestii przyznania prawa pomocy

IV SO/Gl 3/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na decyzję SKO w C. z dnia [...], nr [...])

IV SO/Gl 18/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (odnoszącego się do sprawy ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], nr [...])