Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Po 767/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;

II SA/Ol 925/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy ze skargi na uchwałę Rady Gminy '[...]' w przedmiocie skargi na działalność wójta

III SO/Kr 15/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-25

Kraków, dnia 25 listopada 2016 r. WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. J. od zarządzenia Referendarza Sądowego pozostawiającego bez rozpoznania wniosek o prawo pomocy

II SA/Bk 796/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-17

Skarga Stowarzyszenia F. Z. w B., Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji, Stowarzyszenia Z. B. w B., Fundacji T. w B. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 795/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-17

Skarga Stowarzyszenia F. Z. w B., Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji, Stowarzyszenia Z. B. w B., Fundacji T. w B. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 795/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-17

Skarga Stowarzyszenia F. Z. w B., Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji, Stowarzyszenia Z. B. w B., Fundacji T. w B. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 796/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-17

Skarga Stowarzyszenia F. Z. w B., Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji, Stowarzyszenia Z. B. w B., Fundacji T. w B. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 532/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania aktu własności ziemi

I OZ 1334/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Kr 972/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania stronie
1   Następne >   +2   4