Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 331/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II SA/Bd 242/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Po 683/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J.M. na Wojewodę w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

III SA/Kr 880/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 683/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na Wojewodę w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

II SA/Bd 448/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym ze skargi na postępowanie nadzorcze Wojewody [...] dotyczące uchwały Rady Miejskiej [...] w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta [...] postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Bd 448/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postępowanie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej I. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta I.

II SA/Po 800/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu podania

VIII SO/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M. K. na działanie Wojewody [...]

IV SA/Wr 541/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność zespołu interdyscyplinarnego
1   Następne >   2