Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w S. w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 472/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...])

I OZ 134/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II SAB/Bk 45/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-02

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 107/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-18

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 95/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-18

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 276/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 254/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 294/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku (poz. [...]) o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 282/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   35