Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Sz 34/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ol 104/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Wniosek B.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' w udzieleniu informacji publicznej

IV SA/Wr 249/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 7/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego wniosku o wymierzenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 7/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-22

Wniosek R. Ż. o wymierzenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 102/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-13

Skarga J. G. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 102/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-15

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gd 132/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 81/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-10

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 83/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji oraz poniesionych wydatków sprawy ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   2