Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji związanej z dokumentacją medyczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 468/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SA/Bd 535/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12 postanowił: oddalić wniosek.

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem

II SAB/Wa 892/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 1040/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku , sygn. akt II SAB/Bd 135/1

II SA/Gd 640/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 722/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-28

Skarga W. G. na decyzję Wojewody w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 907/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   7