Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 229/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

I SA/Bd 100/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanowił:

I SA/Gd 677/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przekazania środków finansowych dla Policji

I SA/Bd 204/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanowił ustanowić adwokata

V SA/Wa 2052/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną;

II GZ 223/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadne

I SA/Lu 362/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w [....] w przedmiocie zwrotu otrzymanej dotacji

V SA/Wa 326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek;

II GZ 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie z wniosku W.S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   100