Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 345/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

I SA/Kr 2196/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 2197/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1149/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności za zajęcie pasa drogowego, na skutek sprzeciwu od postanowienia Referendarza sądowego , sygn. akt I SA/Kr 1149/14,

I SA/Kr 1459/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 1050/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 1826/15

I SA/Kr 448/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania

I SA/Kr 1050/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w K. w przedmiocie odrzucenia skargi na postanowienie SKO, z dnia 2

I SA/Kr 547/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-14

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów na postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   2